Προβολή Studio Melissi Sofia σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
weather forecast by weather.gr
Distances in kilometers:
•  Thessaloniki: 140 χλμ.
•  SLG - Macedonia airport: 135 χλμ.
•  Halkidiki bus station: 135 χλμ.
•  Macedonia bus station: 152 χλμ.
•  Sikia: 3χλμ.
•  Sarti: 10 χλμ.
Halkidiki bus station tel:
•  (+30) 2310-316 555
•  (+30) 2373-021 228
The distance from the bus stop is 50 meters away.